Stap 1

Intakegesprek

De intake is de aftrap van jullie proces. Tijdens de intake zitten de icc’er, de directeur en het cultuurpunt om tafel, samen maken jullie concreet wat deelname aan Cultuureducatie met Kwaliteit betekent. Verwachtingen, verantwoordelijkheden en randvoorwaarden worden zo helder mogelijk gemaakt. Zo weet je precies waar je aan begint.

Wie?

Directie, -icc´er(s) en de begeleider van het cultuurpunt.

Hoelang?

Het intakegesprek duurt 1,5 uur.

Wat komt er aan bod?

In een intakegesprek komt in ieder geval het onderstaande aan bod:

  • Wat is de Route Cultuureducatie?
  • Wat zijn de stappen van de Route Cultuureducatie en hoe gaat de begeleiding eruitzien?
  • Welke investering wordt er van jullie verwacht op het gebied van inzet, tijd en geld?
  • Wat is ieders rol en verantwoordelijkheid?
  • Welke ontwikkeling op het gebied van cultuureducatie hebben jullie voor ogen?
  • Past de werkwijze van de Route Cultuureducatie inderdaad bij wat jullie voor ogen hadden? Willen jullie ervoor gaan?
De intake foto

Over eigenaarschap en commitment

Als je deelneemt aan Cultuureducatie met Kwaliteit gaan we ervan uit dat je als school graag wilt groeien in cultuureducatie. We verwachten van je dat je je committeert aan die ontwikkeling en dat je kan en wil investeren hierin, in inzet, tijd en geld. Kijk hier goed naar, en leg eventuele twijfels of zorgen op tijd op tafel.

We geloven erin dat cultuureducatie alleen kan slagen als jullie zelf de regie in handen hebben. Jullie bepalen zelf hoe jullie je op het gebied van cultuureducatie willen ontwikkelen, hoe groot die ontwikkeling zal zijn en in welk tempo deze wordt volbracht. Dat noemen we eigenaarschap. Het cultuurpunt geeft jullie hierin ruimte, begeleidt jullie naar een plan dat past bij jullie wensen, en zet haar kennis, kunde en netwerk in.